Spolu múdrejší 3

20.06.2022

Az oktatási tárca lehetőséget nyújt arra, hogy segítsük, támogassuk a hátrányos helyzetű vagy valamilyen tanulási nehézséggel küzdő tanulókat. Iskolánkon is vannak olyan gyerekek, akiknek nagy szükségük van a felzárkóztatásra. Sikeres pályázatunknak köszönhetően a délutáni órákban foglalkozni tudtunk mindenkivel, aki úgy érzi, szükséges számára a bővítés. A foglalkozások napi egy órán keresztül zajlottak a hét két napján, kis csoportokban. Próbáljuk "együtt okosabban"!

Tak ako veľa škôl na Slovensku sa aj naša škola zapojila do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom Spolu múdrejší 3.Cieľom projektu "Spolu múdrejší 3" je podpora škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.Trvanie projektu je naplánované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR od januára do júna 2022. V našej škole sa do projektu zapojilo 7 žiakov s pani učiteľkou. "Spolu múdrejší 3" je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.